Kørelæreruddannelse til Storvogn

Ønsker du at kunne tilbyde kørekort til trailer, lastbil eller bus, så er en udvidelse af din kørelæreruddannelse til storvogn måske noget for dig.

Som kørelærer til CDE får du lov til at uddanne elever til lastbil, bus og vogntog (anhængere). Mange der uddanner sig som til kørelærer til CDE gør det med henblik på at købe sig en trailer således at de kan give B/E kørekort.

For et par år siden kom der en stramning i loven der gjorde at der var flere der skulle bruge et BE kørekort for eksempelvis at køre med der hestetrailer eller campingvogn.

Den bil du bruger til bilkøreskole kan i nogen tilfælde også bruges til kørekort til trailer.

Den anden store gruppe der uddanner til storvognskørelærere ønsker at bruge deres uddannelse til at få ansættelse som kørelærer på AMU centre og transportskoler rundt om i landet. Disse transportskoler står for hovedparten af alle kørekort til lastbil, bus og påhængsvogne, og de bruger derfor rigtig mange kørelærere til dette.

Den sidste lille gruppe der uddanner sig til storvognskørelærere køber selv lastbil, bus og påhængsvogn for at kunne alle sig reklamere med kørekort til ALT.

Kursuset forgår om mandagen fra kl 8:30 til kl 11, og der må forventes en del hjemmearbejde under forløbet.

Kørelærerddannelsens første del indeholder:

 • Undervisningsplan indhold og systematik
 • Kørekortbekendtgørelsen
 • Færdselsloven
 • Indledende teoretisk undervisning

Første del afsluttes med en forprøve, der skal bestås inden uddannelsens anden del kan påbegyndes.

Kørelæreruddannelsens andel del afsluttes med en eksamen der indeholder:

 • Teoretisk undervisning af elever i klasselokale
 • Eksamination i færdselslovgivning og tekniske forhold.
 • Egen kørsel i lastbil med påhængsvogn

Du vil på uddannelsen til kørelærer gennemføre de emner der indgår i den afsluttende eksamen. Du vil i løbet af kørelæreruddannelsen undervise hele køreuddannelsen for mindst en elev med undtagelse af den praktiske undervisning i skolevognen. Prisen for hele uddannelse er 60.000.- kr. for deltagelse på mandagshold.

Krav til dig for at starte op på kørelære til storvogn er derfor:

 • Mindst 24 år og kørelærer til bil
 • Kørekort til motorcykel
 • Kørekort til lastbil.
 • Kørekort til hænger.
 • Kørekort til bus
 • Kørekort til bus erhverv