Uddannelsescentret for Trafik er godkendt af Færdselsstyrelsen til følgende uddannelser på transportområdet:

  • Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse for buschauffører
  • Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører
  • Efteruddannelse for både bus- og godschauffører
  • Grunduddannelse for varebilschauffører
  • Efteruddannelse for varebilschauffører
  • Taxi (Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj)