Efteruddannelse for Kørelærer

Mangler du at tage din obligatoriske efteruddannelse, så kan vi hjælpe. Vi er godkendt som efteruddannelsescenter for kørelærere.

Færdselsstyrelsen er myndighed på området og har godkendt skolen og uddannelsen i henhold til ”Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere”

 Adgang til uddannelsen:

  • Kørelærere der er godkendt til mindst en kategori kan tilmelde sig uddannelsen.
  • Der kan optages 16 deltagere pr. hold. (holdet kan aflyses, hvis der er mindre end 5 deltagere).

Alle kørelærere har adgang til uddannelsen, uanset eventuelt organisatorisk tilhørsforhold.

Undervisningens varighed og afvikling:

Undervisningen afvikles grundlæggende over 5 dage, med en daglig undervisning på 8 timer.

Den daglige undervisning foregår mellem klokken 8 og 16, mandag til fredag, svarende til en ugentlig undervisningstid på 40 timer.

Uddannelsen kan også udbydes med en anden undervisningstid og periode, men uden afkortning i det samlede timetal ifølge nedenstående:

  • 4 sammenhængende dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller
  • 3 sammenhængende dage og 2 sammenhængende dage, svarende til 2 moduler.

Uddannelsen udbydes både som dagkursus og weekend kursus.

Undervisningen må ikke strække sig over mere end 3 måneder.

Der må ikke foretages en individuel kompetencevurdering, der medfører reduceret undervisningstid.