AVG – Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse for kørelærere

Aspiranter der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, som er særligt målrettet undervisning af voksne.

Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, som er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige og godkendte uddannelse.

Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med UC Syd i Kolding. Det er UC Syds kompetente undervisere der gennemfører uddannelsen i vores lokaler. Uddannelsen opfylder selvfølgelig det pædagogiske indhold i AVG-uddannelsen, men er målrettet dit virke som kørelærer. Med denne pædagogiske  uddannelse opfylder du de formelle krav, men du er desuden klædt godt på til at få det fulde udbytte af din kørelæreruddannelse.

Aspiranter der ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med AVG kan påbegynde kørelæreruddannelsen, hvis Færdselsstyrelsen giver dispensation. Vi hjælper gerne med at søge dispensation for dig.

Uddannelsen koster 18.100 kr. Der findes forskellige tilskudsmuligheder, som du kan få del i.

Kontakt os for at høre om disse tilskud.

KursuskodeNavnKategoriKursus StartKursus SlutTilmeldingsfristTilmeldteTilmelding