AVG – Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse for kørelærere

AVG – nu som net-baseret undervisning. Du sparer tid, penge og passer på miljøet

Aspiranter der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, som er særligt målrettet undervisning af voksne.

Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, som er godkendt af Uddannelses-og Forskningsministeriet. (se listen over godkendte skoler her)
Vi samarbejder med University College SYD, der udsteder bevis for uddannelsen.

Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

På modulet er undervisningen tilrettelagt fortrinsvist som netbaseret undervisning. Det betyder, at du skal møde op til undervisning 3 lørdage. Resten af undervisningen er tilrettelagt som netbaseret undervisning, hvor du kan studere online hjemmefra – hvornår og hvor det passer dig. Timerne fordeler sig således:

  • Fremmødeundervisning: 21 timer
  • Onlineundervisning og vejledning: 99 timer i alt.

I forbindelse med onlineundervisningen skal du løse 2-3 opgaver om ugen. Dem vil du modtage feedback på fra din underviser og dine medstuderende. Du skal derfor også være indstillet på at give feedback til dine medstuderende.

Pris:  13.900 kr.

Omstillingsfonden videreføres i 2023. Så derfor vil beskæftigede, der ikke har en højere videregående uddannelse kunne søge fonden om et tilskud på 10.000 kr. til uddannelsen.

Undervisere: lærere fra UC Syd.

Sted:  Uddannelsescentret for Trafik, Middelfartvej 123, 5200 Odense.

2023: Odense og Valby

  • Nyhed: Landsdækkende undervisning med videomøder i stedet for fremmøde
  • 100% online lørdag den 12. august