Generhverv af dit kørekort

Uddannelse: Til dig som vil arbejde som chauffør på taxi, limousine og små personbiler – taxakørekort

Efter endt uddannelse vil du have erhvervet kvalifikationsbevis til persontransport i personbiler i henhold til Færdselsstyrelsen regler.
Færdselsstyrelsen er myndighed og har godkendt skolens udbud af uddannelsen

Uddannelsens navn: Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj – 10 dage

Det er gratis at deltage i uddannelsen, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, eller hvis du er garanteret beskæftigelse, hvis du gennemfører et bestemt kursus.

Krav for at du kan deltage på uddannelsen:

  • Du skal være fyldt 21 år.
  • Du skal have haft kørekort til almindelig personbil i mindst 3 år.
  • Du skal med en lægeerklæring dokumentere, at du opfylder de sundhedsmæssige krav til at udføre erhvervsmæssig kørsel
  • Du må ikke være dømt for strafbare forhold, hvor der kan opstå mistanke om, at du vil lave nye lovovertrædelser i forbindelse med dit arbejde som taxachauffør.
  • Du skal beherske det danske sprog på niveauet ”Dansk 2”

Du kan kontakte os på 70 20 20 74, hvis du vil have hjælp til at udfylde de nødvendige dokumenter.

Uddannelsens start:

Du kan se kommende kurser og tilmelde dig direkte for neden. Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til ab@uc-trafik.dk eller ringe på tlf. 70 20 20 74. Du kan også se hele vores kursuskalender her.