Sådan omdannes et kørekort fra automatgear til manuelgear

Når en elev består en køreprøve i en personbil med automatgear, får elevens kørekort en påtegning med kode 78. Denne kode angiver at eleven nu gerne må kører bil, men kun i biler med automatgear.

Hvis eleven senere vil ønsker at omdanne sit kørekort til også at må kører manuelgearet bil skal eleven ifølge kørekortbekendtgørelsen bestå en praktisk prøve i en bil med manuelgear. Forløbet står under køreprøvebooking lige under B og hedder istedet B (Ophævelse af K78).

Kilde:

Kørekortbekendtgørelsen -> III. Fælles Betegnelser -> Manuelt gear/automatgear.