Uddannelse: Til dig som vil arbejde som chauffør på taxi, limousine og små personbiler – taxakørekort

Efter endt uddannelse vil du have erhvervet kvalifikationsbevis til persontransport i personbiler i henhold til Færdselsstyrelsen regler.

Uddannelsens navn: Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj – 10 dage

Det er gratis at deltage i uddannelsen, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, eller hvis du er garanteret beskæftigelse, hvis du gennemfører et bestemt kursus.

Krav for at du kan deltage på uddannelsen:

  • Du skal være fyldt 21 år.
  • Du skal have haft kørekort til almindelig personbil i mindst 3 år.
  • Du skal med en lægeerklæring dokumentere, at du opfylder de sundhedsmæssige krav til at udføre erhvervsmæssig kørsel
  • Du må ikke være dømt for strafbare forhold, hvor der kan opstå mistanke om, at du vil lave nye lovovertrædelser i forbindelse med dit arbejde som taxachauffør.
  • Du skal beherske det danske sprog på niveauet ”Dansk 2”

Du kan kontakte os, hvis du vil have hjælp til at udfylde de nødvendige dokumenter.

Uddannelsens start:

Tilmelding på vores kursuskalender eller pr mail: ab@uc-trafik.dk samt telefon 70 20 20 74