Ingen kørelæreruddannelse til personer med fysiske handicaps

Selvom der i “Bek. om godkendelse af kørelærere” §27 står at Færdselsstylelsen, når ganske særlige forhold gør sig gældende, kan dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen. Tyder det på, at det kan være svært, at få en dispensation, så man slipper for at erhverve et eller flere af de krævede kørekort for at kunne påbegynde sin kørelæreruddannelse.

Vi søgte på vegne af en kommende kursist dispensation, således at kursisten kunne slippe for at erhverve kørekort til motorcykel. Dette pga. en ulykke tilbage i februar 2017, der gør det umuligt for kursisten at gennemføre undervisningen til motorcykel.

Vores ansøgning indsendes med lægelige oplysninger, der dokumenterer vores kursist skade på nakke/skulderregion, men det viser sig altså ikke at være nok til at kunne give en dispensation. Vores kursist har dog gennemført og taget kørekort til kategori C og C/E, inden vi indsendte ansøgningen.

Denne fortolkning af mulighederne for dispensation, udelukker efter vores opfattelse personer med fysiske handicaps fra at blive kørelærere.

Du kan nedenfor se svaret fra Færdselsstyrelsen.