Ingen kørelæreruddannelse til personer med fysiske handicaps

Selvom der i “Bek. om godkendelse af kørelærere” §27 står at Færdselsstylelsen, når ganske særlige forhold gør sig gældende, kan dispensere fra reglerne i bekendtgørelsen. Tyder det på, at det kan være svært, at få en dispensation, så man slipper for at erhverve et eller flere af de krævede kørekort for at kunne påbegynde sin kørelæreruddannelse.

Vi søgte på vegne af en kommende kursist dispensation, således at kursisten kunne slippe for at erhverve kørekort til motorcykel. Dette pga. en ulykke tilbage i februar 2017, der gør det umuligt for kursisten at gennemføre undervisningen til motorcykel.

Vores ansøgning indsendes med lægelige oplysninger, der dokumenterer vores kursist skade på nakke/skulderregion, men det viser sig altså ikke at være nok til at kunne give en dispensation. Vores kursist har dog gennemført og taget kørekort til kategori C og C/E, inden vi indsendte ansøgningen.

Denne fortolkning af mulighederne for dispensation, udelukker efter vores opfattelse personer med fysiske handicaps fra at blive kørelærere.

Du kan nedenfor se svaret fra Færdselsstyrelsen.

Sådan omdannes et kørekort fra automatgear til manuelgear

Når en elev består en køreprøve i en personbil med automatgear, får elevens kørekort en påtegning med kode 78. Denne kode angiver at eleven nu gerne må kører bil, men kun i biler med automatgear.

Hvis eleven senere vil ønsker at omdanne sit kørekort til også at må kører manuelgearet bil skal eleven ifølge kørekortbekendtgørelsen bestå en praktisk prøve i en bil med manuelgear. Forløbet står under køreprøvebooking lige under B og hedder istedet B (Ophævelse af K78).

Kilde:

Kørekortbekendtgørelsen -> III. Fælles Betegnelser -> Manuelt gear/automatgear.

Udregning af tryk ved kollision

Nedenfor finder du formular til udregning af det tryk man bliver udsat for når man bliver udsat for en frontal kollision, som f.eks. en trafikulykke med frontal sammenstød, enten med anden bil eller et stationært objekt.


Sådan skal du som kørelærer forholde dig til persondata

De eneste personfølsomme data, som de fleste køreskoler opbevarer er elevernes personnumre, der er noteret på ansøgningen. Disse ansøgninger må ikke ligge fremme, så alle og enhver har adgang til dem.

Alle dokumenter med cpr-numre på, bør makuleres, når det ikke længere er relevant at gemme dem. En maskine til dette formål kan købes for under 2000 kr. og giver nogle flotte strimler, som man kan kaste med under julefrokosten.

Så alle dokumenter med cpr-numre, der ikke er i jeres besiddelse, skal være i aflåst skuffe eller bagagerum.

Sæt jer så ned og beskriv hvilke personfølsomme oplysninger i opbevarer, hvordan i opbevarer dem – og hvor længe, så har i en persondatapolitik.

Du kan læse mere om emnet på https://startvaekst.virk.dk/privacykompasset